Publicación del 7 de octrubre de 2022 de la Revista Cambrils.

Servidron Sirgar construeix els drons i, a més, ofereix tot un ampli ventall de serveis a través d’aquests ginys voladors

Els serveis que s’ofereixen a través del suport dels drons ha anat avançant de manera espectacular, els darrers temps. De ser un aparell que es va popularitzar per la seva funció audiovisual, és a dir, per a fer fotografies i vídeos aeris, s’ha passat a ser un estri que pot oferir molts tipus de serveis. Un d’aquests serveis és el de la neteja de les plaques solars que estan instal·lades a les teulades dels edificis, tal com ha explicat Aureli Sirvent a revistacambrils.cat. Sirvent és un dels socis de l’empresa Servidron Sirgar, amb seu a Cambrils, una empresa que ofereix serveis de dron i que, a més, els fabrica. Sirvent explica que des de fa uns mesos ofereix aquest servei innovador, “es fa amb un dron que porta incorporat un dipòsit d’aigua. Aquest dron llança l’aigua a pressió damunt les plaques com si es tractessin de dos càrxers. Aquest sistema de neteja té avantatges ja que estalvia la feina de pujar a les teulades a fer aquesta funció, amb el perill que suposa. O evita haver de contractar un elevador, que té un preu força alt”. Sirvent també explica que prèviament a la realització del tractament, “s’ofereix primer el servei de visió amb càmeres termogràfiques per veure si el problema que hi ha a la placa no és de brutícia. El mateix dron, a més, porta una càmera que mostra com va quedant la placa i així es pot comprovar el resultat de la neteja. Quan ja s’ha fet la neteja, es deixa assecar i s’aplica un tractament antipluja”.

Empresa cambrilenca que funciona des del 2017

Servidron Sirgar existeix des de l’any 2017 i fabrica els drons amb material propi des del 2019. Aureli Sirvent explica que l’empresa es va crear fruit d’una reconversió, “els primers serveis que vam oferir van ser els d’audiovisuals i, posteriorment, ens vam reconvertir per a oferir serveis a empreses: termografies, fugues de canonades, arcs fotovoltaics,… i això ens va ajudar a entrar en el tema multiespectral i termogràfic del camp. Actualment estem treballant en tasques agrícoles, sobretot fora de Catalunya. Fer servir el dron en moltes de les tasques del camp té molts avantatges”.

A Cambrils hi ha la seu de l’empresa en la que es munten els drons, es contracten els serveis i es dóna el servei tècnic i el manteniment. Segons explica Sirvent, “de moment fem drons fins a 350 quilos de pes. Més endavant i si la cosa va bé podrem ampliar les instal·lacions. El tema dels drons evolucionarà molt”.

Regulació estricta de l’enlairament i del vol de drons

Actualment el control del vol de drons el fa l’Agència Estatal de Seguretat Aèria Europea (AESA). El tema està en reconversió, segons explica Sirvent, “hi ha coses que encara no estan acabades de definir. Actualment les naus que es fan volar han d’estar donades d’alta amb un estudi aeronàutic i han de disposar d’un manual d’operacions. S’han de fer plans de vol com si es tractés de l’enlairament d’un helicòpter, s’ha de comunicar amb la torre de control de l’aeroport quan t’enlaires, t’han d’acceptar els permisos que s’han d’haver comunicat amb un mínim de 15 dies a Interior”.

El vol dels drons tenen uns límits marcats per la normativa que són els 120 metres d’alçada i un màxim de 500 metres en horitzontal. Segons explica Sirvent, “en casos excepcionals es pot fer volar més enllà però hi ha d’haver observadors, que són persones amb la mateixa titulació que el pilot. Evidentment per fer volar un dron s’ha de tenir la titulació corresponent; hi ha el títol per pilotar drons fins a 4 quilos de pes, un altre per a drons d’entre 4 i 12 quilos i un altre de 12 quilos en amunt”. Sirvent explica que s’apliquen multes importants per no complir la normativa relacionada amb el vol dels drons.